Amerikansk Alligator

Alligator missisippiens

 

Den amerikanske alligator er en af de mindre af de store krokodiller med op til 4,5 meter i længden og en vægt på op til 500 kg. De lever i store dele af det sydlige USA, og er især kendt for at bo i Everglades. De lever i områder som nu er stærkt befolkede grundet den store befolkningstilvækst, især i Florida. Dette gør at de ofte ses i søer, floder, og endda swimmingpools i villakvarterer. Dette gør dem til en trussel for katte, hunde og børn i disse områder. Alligatorer er meget territoriale, og vandrer gerne lange distancer for at komme tilbage, hvis de bliver flyttet fra et område. Dette gør at de nogen gange bliver aflivet, hvis de er blevet for store og har fået en smag for kæledyr. I naturen er de, som alle andre store rovdyr, meget vigtige for økosystemet, fordi de spiser ådsler og syge dyr, udover hvad de ellers kan fange af fugle, krybdyr, skildpadder, fisk, slanger og pattedyr. De laver desuden dybere render og åbne vandområder i de sumpe de lever i, til glæde for de mange andre dyr der lever og jager der. De beskytter deres unger i op til flere år, og passer også gerne på andre alligatorers unger. De er ikke truede. Vi har ynglet flere gange på denne art.

10 Am alligatorer.jpg

Kinesisk Alligator

Alligator sinensis

 

Den kinesiske alligator er en af de mindste krokodille arter med en længde på op til 2 meter og en vægt på op til 50 kg. Den er lys grå og sort plettet, med store øjne og en kort rund snude. Den lever i Anhui Provinsen i Kina, og er kritisk truet i naturen. Der findes dog flere farme med dem, med store antal i hver. Den er altædende og elsker især ænder. Det er den eneste krokodille art der går i dvale om vinteren. Den graver gange under vandet og derefter en hule over vandnivauet som holder en konstant temperatur over frysepunktet. De yngler normalt kun ca hvert 3. år da de kun spiser ca 5 mdr om året, nemlig de måneder hvor temperaturen er over 25 grader. Den er kritisk truet. Vi har ynglet på denne art.

Found_1da0214000-456496.jpg

Brillekaiman

Caiman crocodylus

 

Brillekaimanen er en gråbrun mindre krokodille art på op til 2,5 meter. Den er meget almindelig i Mellem Amerika og det nordlige og centrale Sydamerika. Den spiser især krabber, fisk, skaldyr og pattedyr. Den bliver kaldt en Brillekaiman pga den knogleudvækst der sidder mellem øjnene og som minder om et brillestel. Vi har 2 Brillekaimaner i Krokodille Zoo, nemlig Rene's allerførste Krokodille, og hans kone, som bliver kaldt Bjarne. Hende fik vi 1998. Vi har ynglet på denne art.

Brillekaiman.JPG

Bredsnudet Kaiman

Caiman latirostris

 

Den bredsnudede kaiman lever i det østlige Sydamerika. Det er en meget massiv art på op til 2,5 meter i længden. Den har et meget kraftigt kort hoved, den er gyldengul i farven med brune aftegninger. Den er mere kuldetolerant end de andre kaimaner og krokodillearter, og lever derfor også i de højereliggende bjergregioner i Sydamerika. Den spiser især skaldyr, krabber og små pattedyr. Flere hunner kan finde på at lægge æg i samme rede og hjælpes ofte om at passe på reden og senere ungerne, hvilket giver en bedre overlevelses rate. Den er ikke truet i naturen. Vi har ynglet flere gange på denne art.

IMG_2424.JPG

Rød Kaiman

Caiman yacare

 

Den røde kaiman lever i Argentina, Bolivia, Brasilien og Paraguay. Den bliver op til 3 meter lang og er mørk gråbrun med tydelige mørkere aftegninger. Den spiser oftest snegle, fisk og slanger, men kan dog også tage fugle og pattedyr. Den har været meget truet pga indfangning til skindindustrien, men da det blev forbudt at bruge skind fra Røde Kaimaner, så steg antallet af dem igen, så de nu ikke er truet i naturen. Vi har ynglet på denne art.

_HOL6350.jpg

Sort Kaiman

Melanosuchus niger

 

Den Sorte Kaiman er den største af Kaiman arterne og også blandt de største af krokodillerne på op til 5 meter. Den er dybsort med lysere tegninger og en tydelig forhøjet rygrad hele vejen ned af ryggen. Den har et kraftigt bygget hoved med store øjne og tydelige, runde sorte pletter på især underkæben. Den er ret kraftig i forhold til størrelsen og er det størst erovdyr i dens leveområder. Den har været kritisk truet grundet fangst til skindindustrien, men er nu ikke klaccificeret sådan mere. Man holder dog stadig øje med antallet i naturen da den nu er truet af ødelæggelse af leveområder samt udkonkurrering af Brillekaimanen. Brillekaimanen vokser hurtigere og er derfor en trussel for de små Sorte Kaimaner, som bliver spist af Brillekaimanerne. Den er meget sjælden i fangenskab og det er kun i Krokodille Zoo og i Ålborg Zoo at de findes som par. Det er også kun i Krokodille Zoo og Ålborg Zoo at de har ynglet i fangenskab overhovedet. De Sorte Kaimaner i Ålborg Zoo er udlånt af Krokodille Zoo.

1 Sort Kaiman.jpg

Dværgkaiman

Paleosuchus palpebrosus

 

Dværgkaimanen er den mindste af alle krokodille arter og bliver kun op til 1.6 m lang. Den lever vidt udbredt i hele den nordlige og centrale del af Sydamerika. Den er rødbrun med mørkere tegninger. Den er meget pansret med osteodermer i både ryg og maveskind. Den er altædende. Den er ikke truet i naturen. Vi har ynglet på denne art.

Found_1d40954000-389ad6.jpg

Kilehoved Dværgkaiman

Paleosuchus trigonatus

 

Kilehoved dværgkaimaner lever i den nordlige og centrale del af Sydamerika, men er dog ikke helt så udbredt som Dværkaimanen. Den er mørk gråbrun med mellemstore øjne. hovedet er smalt men utroligt kraftig i forhold til størrelsen. Den er altædende. Den er tungt pansret med osteodermer i både ryg og bug skæl. Halen er også pansret, faktisk så meget at den ikke er ret fleksibel. Den er ikke truet i naturen. Vi har ikke ynglet på denne art.

Kilehoved Dværgkaiman.jpg

Spidssnudet krokodille

Crocodylus acutus

 

Den spidssnudede krokodille lever i Mellemamerika, den nordlige del af Sydamerika og i det helt sydlige Florida. Den foretrækker saltvand. Den spidssnuede krokodille er en af de helt store krokodille arter, men er dog ikke helt så territorial overfor mennesker som de andre store krokodille arter. Pga dens størrelse er den stort set altædende, den spiser enddog hajer, og hajer ser ud til at undgå de områder hvor der lever Spiddsnuede krokodiller. Den er truet i naturen. Vi har ynglet på denne art.

17 Spidssnudet krokodille (2).jpg

Orinoco krokodille

Crocodylus intermedius

 

Orinoco krokodillen er en af de mest truede krokodiller i verden, med kun meget få og små populationer fordelt i Colombia og Venezuela. De er truede af indfangning til skindproduktion og af manglende leveområder. Det er også en af de allerstørste krokodiller på op til 5 meter.  Den har en ret spids og smal snude og er lys cremefarvet. Den er et altædende top rovdyr der spiser mange fisk.  På trods af størrelsen er der meget få registrerede angreb på mennesker.

Krokodille Zoo har et samarbejde med FUDECI om at opdrætte Orinoco krokodiller og alle ungerne fra opdrættet bliver sat ud i naturen i Venezuela.

16%20orinocco_edited.jpg

Australsk Ferskvandskrokodille

Crocodylus johnsonii

 

Den Australske Ferskvandskrokodille er en mindre krokodille art som lever i de indre dele af Nord Australien. Den spiser fisk, padder, krybdyr og små pattedyr. Et stort problem er at man indførte Agatudser til Australien som biologisk bekæmpelse, og de har siden udbredt sig til store dele af Australien. Agatudser er giftige, så da de indvandrede i de områder hvor Ferskvandskrokodillerne lever, gik det hårdt ud over populationen af Ferskvandskrokodillerne. De har dog efterhånden lært kun at spise frøernes for og bagben som ikke er giftige. Vi har ikke ynglet på denne art. Den er ikke truet.

Ferskvandskrokodille.jpg

Filipinsk krokodille

Crocodylus mindorensis

 

Den Filipinske krokodille er en mellemstor krokodille på op til ca. 3 meter. Den spiser fugle, fisk, krybdyr og pattedyr. Den lever meget spredt på Filippinerne og er kritisk truet i naturen. Der er dog et rigtigt godt bevaringsprojekt for arten, nemlig Mabuwaya Foundation som har gjort rigtigt meget for at uddanne lokalbefolkningen om denne krokodille art, så fra at krokodillerne førhen blev dræbt som et skadedyr, bliver de nu passet på, da lokalbefolkningen får penge for at finde en krokodille rede og passe på den, og de for også penge for hver unge der klækkes i reden. Den Filippinske krokodille laver to slags reder, nemlig en almindelig kompost rede som ligger over jorden, men de graver også reder som et hul i jorden, og de reder kommer bønderne nemt til at pløje op, men nu passer de på rederne og pløjer udenom. Vi har ynglet på arten.

21 Filippinsk krokodille (2).JPG

Bredsnudet krokodille

Crocodylus moreletii

 

Den Bredsnudede krokodille lever i Mexico, Guatemala og Belize. Det er en mellemstor krokodille på op til 3 m. Den er stort set altædende, inklusiv høns, hunde og katte. De er ret aggressive og territoriale, og selvom de er forholdsvis små, har de angrebet og dræbt mennesker. Den har været meget truet i naturen men efter at CSG (Crocodile Specialist Group) er begyndt at registrere hvilke arter der bruges i skindindustrien, og om de er fra truede dyr, er populationerne øget så den nu ikke er truet mere. Vi har ikke ynglet på denne art.

Bredsnudet Krokodille.JPG

Nilkrokodille

Crocodylus niloticus

 

Nilkrokodillen er en af de store arter af krokodiller og lever i store områder i Afrika. De lever ofte mange sammen i alle størrelser men med et strengt hierarki. De er stort set altædende. og er en af de arter af krokodiller med flest menneskeliv på samvittigheden. Vi har 3 Nilkrokodiller i udstillingen, nemlig Sobek, den store han som er importeret fra Sydafrika, hans kæreste Zimbabwe som er datter af Samson og Pigerne, den trio af Nilkrokodiller vi havde før i tiden og som nu er flyttet til Biopark i Valencia. Den sidste kommer fra Biopark i Vaencia. Nilkrokodiller er ikke truet. Vi har ynglet på denne art.

18 niler.jpg

Ny Guinea krokodille

Crocodylus novoguinea

 

Ny Guinea Krokodiller lever på Ny Guinea og er en mellemstor krokodille på op til 3,5 meter. De er meget smukke, og ret temperamentsfulde. De lever af fisk, fugle, krybdyr og pattedyr. Der lever også Saltvandskrokodiller ved kysterne på Ny Guinea men normalt undgår Ny Guinea krokodillerne de områder hvor de større Saltvandskrokodiller lever. Vi har ynglet på denne art. Den er ikke truet.

Ny Guinea Krokodille.JPG

Sumpkrokodille

Crocodylus palustris

 

Sumpkrokodiller lever i den sydlige del af Iran, i Pakistan, Nepal, Sri Lanka og Indien. Det er en ganske kraftigt bygget mellemstor krokodille, som spiser alt den kan komme i nærheden af såsom fisk, krybdyr, fugle og pattedyr. Den er en af de få arter af krokodiller som man har set bruge redskaber til at fange bytte med. Det gør den ved at balancere grene og andet redebygningsmateriale på hovedet, og når fuglene så prøver at hente grenen, fanger krokodillen fuglen. De spiser også gerne hunde, grise, høs og andre landbrugsdyr og kan være farlig for mennesker, hvilken gør den til en trussel for lokalbefolkningen, som dog i nogen områder kan søge kompensation hvis en krokodille spiser nogen af deres dyr, og også hvis de skulle miste et familiemedlem. Den er truet i naturen. Vi har ynglet på denne art.

Sumpkrokodille.JPG

Saltvandskrokodille

Crocodylus porosus

 

Saltvandskrokodiller lever i store dele af Asien og er en af verdens største krokodille arter. Den svømmer gerne over store afstande og lever både i salt og ferskvand. Den er utroligt alsidig i sin kost, og er en af de arter der kan være en trussel for mennesker. Vi har flere saltvandskrokodiller i Krokodille Zoo, nemlig saltvandskrokodille parret og den hvide saltvandskrokodille. Vi har fået unger på saltvandskrokodille parret. Den er ikke truet.

23 Saltvandskrokodille.jpg

Cuba krokodille

Crocodylus rhombifer

 

Cuba crocodillen lever kun på Cuba. Den bliver ca 2,5 meter lang, og er stort set altædende. Den er meget muskuløs og atletisk og er en af de eneste krokodiller der faktisk kan springe. Den regnes for en af de mest intelligente krokodille arter. Den er normalt en smuk lys gul farve med sorte klare aftegninger. Den er kritisk truet og lever nu kun i Zampata Swamp på Cuba og på øen Isla de la Juventud, syd for Cuba. Vi har ynglet flere gange på denne art.

_HOL6341.jpg

Siamkrokodille

Crocodylus siamensis

 

Siam krokodillen er en mellemstor krokodille som lever i Borneo, Myanmar, Thailand, Cambodia, Laos og Vietnam. Den spiser oftest fisk og krybdyr men også fugle og pattedyr. Den er kritisk truet i naturen men findes i store antal på farme. Den har et meget fint og blødt maveskind og bruges derfor i skind industrien. Oftest parres den med saltvandskrokodiller for at få en hurtigere vækst. Vi har ynglet på denne art.

Siamkrokodille.jpg

Dværgkrokodille

Osteolaemus tetraspis

 

Den Vestafrikanske krokodille ligner, og bliver ofte forvekslet med den større og mere aggressive Nilkrokodille. Først i 2011 blev den anerkendt som sin egen art. Det pudsige er, at selvom mange krokodille arter kan parres indbyrdes og lave krydsninger, så kan disse to arter ikke få aDværgkrokodiller bliver ikke ret store, max ca 2 meter for de store hanner. De er som unge, sorte med lyse farvetegninger, men senere bliver de helt sorte. De er nataktive og har derfor de store øjne. De lever i junglen i Vest og Centralafrika og er truet af især indfangning til Bushmeat. De spiser fisk, skaldyr, snegle og små pattedyr og krybdyr. Vores dværgkrokodiller er de første krokodiller der flyttede ind i Krokodille Zoo allerede i 1993, og de har faktisk boet der lige siden. Anlægget er dog blevet renoveret et par gange. De har ynglet flere gange hos os.fkom. Den lever i lidt tørrere områder i Vestafrika. Vestafrikanske krokodiller er faktisk dem der oftest blev indfanget af ægypterne og man har fundet mange balsamerede eksemplarer. Ægypterne kendte til forskellene mellem de to arter og man havde ofte Vestafrikanske krokodiller som forkælede kæledyr. Den er ikke truet i naturen. Vi har ynglet på denne art.

_HOL6586.jpg

Panserkrokodille

Mecistops cataphractus

 

Panserkrokodillen lever i svært fremkommelige områder i junglen i Vestafrika, og er mest aktiv i skumringen. Den bliver max 4 meter lang. Den lever af fisk, krybdyr og pattedyr. Man troede førhen at de var forholdsvist almindelige, men en nylig undersøgelse har vist at de er kritisk truet i naturen. Vores panser krokodille han er muligvis den største Panserkrokodille i fangenskab i hele verden. Panserkrokodille parret er også de ældste krokodiller i Krokodille Zoo. Panserparret er importeret til Europa i 1960'erne som ungdyr. De har boet i Krokodille Zoo siden 2002 og de har ynglet hos os.

13 panser.jpg

Tomistoma

Tomistoma schlegelii

 

Tomistomaen lever i Malaysia, på Borneo, Java og Sumatra. Den er en af de større krokodille arter på op til 5 meter. Den har en meget smuk rødbrun farve med lys underside og chokoladefarvede tegninger. Den har en lang smal snude, som dog hos de store gamle hanner kan blive utroligt høj og massiv. Den er altædende og ynder at spise aber og andre pattedyr. Den er truet i naturen pga. ødelæggelse af leveområder, afdræning af floder. Der lever stadig en del Tomistomaer i naturen, men de forskellige populationer er efterhånden så spredte, at det er svært for dem at finde nye leveområder og at de forskellige populationer bliver indavlede. Vi har ikke ynglet på arten.

8 tomier.jpg

Gavial

Gavialis gangeticus

 

Gavialen ser meget speciel ud og er den eneste i sin art af krokodiller. Den lever udelukkende af fisk, som den fanger med sit lange tynde næb fyldt med tynde skarpe tænder. Den har kun meget lave rygskæl men har to rækker høje, tydelige skæl ned af halen indtil midtpå hale hvor de samles til en række. Den er lys gulgrå men kan blive helt mørk gråsort på ryggen. Avlsmodne hanner får en udvækst på spidsen af snuden kaldet en Ghara. Den lever i enkelte områder i det nordlige Indien, Nepal, Pakistan og Myanmar. Den er kritisk truet i naturen grundet fiskeri, ødelæggelse af leve og yngleområder, samt forurening. Den er ikke farlig for mennesker, og når den sidder fast i fiskernes net, hugger de ofte næbbet af Gavialen med sultedøden til følge. Den opholder sig meget i vandet og er meget ubehjælpsom på land. Den lægger æg i sandbankerne tæt på flodkanten. Vi har ikke ynglet på denne art.

Found_1d6696c000-436f2.jpg