Krokodiller

Egentlige krokodiller:

 • Australsk Ferskvandskrokodille - Crocodylus johnsonii

 • Saltvandskrokodille - Crocodylus porosus

 • Ny Guinea krokodille - Crocodylus novoguinea

 • Filipinsk krokodille - Crocodylus mindorensis

 • Siamkrokodille - Crocodylus siamensis

 • Sumpkrokodille - Crocodylus palustris

 • Nilkrokodille - Crocodylus niloticus

 • Spidssnudet krokodille - Crocodylus acutus

 • Orinocco krokodille - Crocodylus intermedius

 • Bredsnudet krokodille - Crocodylus moreletii

 • Cuba krokodille - Crocodylus rhombifer

 • Tomistoma - Tomistoma schlegelii

 • Panserkrokodille - Mecostops cataphractus

 • Dværgkrokodille - Osteolaemus tetraspis

Kaimaner:

 • Dværgkaiman - Paleosuchus palpebrosus

 • Kilehovedet dværgkaiman - Paleosuchus trigonatus

 • Brillekaiman - Caiman crocodylus

 • Bredsnudet kaiman - Caiman latirostris

 • Rød Kaiman - Caiman yakaré

 • Sort kaiman - Melanosuchus niger

Alligatorer:

 • Amerikansk alligator - Alligator mississippiensis

 • Kinesisk alligator - Alligator sinensis

Gavialer:

 • Gavial - Gavialis gangeticus

Krokodille Zoo - Ovstrupvej 9 - 4863 Eskilstrup - +45 54454242 - info@krokodillezoo.dk

 • White Facebook Icon
Krokodille Z