Krokodiller i Danmark

 

Krokodiller i Danmark lyder som noget med at gå i zoo. Men ikke så langt fra Krokodille Zoo, nemlig Stevns Klint, er der fundet aflejringer af krokodiller fra den sene kridttid. Lidt længere nordpå i Fakse Kalkbrud har man fundet aflejringer i paleocæne sedimenter. På Bornholm har man fundet krokodilletænder i kretassiske aflejringer.

Det danske klima var dengang meget anderledes. Danmark lå sydligere og klodens temperatur var generelt højere end i dag. Polernes iskapper, som i dag er genstand for stor bekymring, var der slet ikke dengang.

Krokodille guide

Krokodillens stamtræ går mere end 200 millioner år tilbage til den mesozoiske tidsalder, som sluttede for 65 millioner år tilbage med dinosauernes uddøen. Den tid kaldes også dinosaurernes eller kryddyrenes tidsalder.

 

Herfter tog pattedyrenes rolle til, og mennesket blev (for ganske nyligt) en dominerende magtfaktor.

Det var denne dominans, som fra starten af 1900-tallet truede eksistensen af visse krokodillearter på grund af udbredt jagt, og det er den dominans, som fortsat truer med at ødelægge vilde dyrs habitater overalt på jorden.

 

Da krokodiller ofte tager andre dyr, som kommer ned til vandet for at drikke, bruger samtlige krokodillearter selv det meste af deres tid i ferskvand – i floder, søer, laguner og sumpe spredt over de tropiske dele af verden.

 

I hele verden findes der, således, 23 forskellige arter, af krokodiller, udbredt over hele den tropiske verden. De inddeles i tre forskellige familier: Alligatoridae, som inkluderer 2 alligatorer og 6 kaimaner, Crocodylidae, 14 arter af de såkaldte “ægte” krokodiller og sidst og mindst Gavialidae, en familie med kun ét medlem, nemlig gavialen.

 

Krokodiller er udbredt i Mellem- og Sydamerika, Afrika, det sydlige Asien og Australien. Kaimanerne lever i Mellem- og Sydamerika, mens alligatorene lever i det sydøstlige USA med en lille begrænset bestand i Kina. Gavialen findes i det sydlige Asien.

Kend forskel

Gavialen er ikke svær at skille ud fra de andre. Den kendes straks på sit lange slanke næb. Han-gavialen har endda en karakteristisk knop på snuden – en såkaldt “ghara”. Det er straks vanskeligere at skelne mellem de forskellige krokodiller og kaimaner, men der er små forskelle i hovedets form.


Alligatorer har en U-formet bred snude, hvor tænderne ikke ses så tydeligt, når munden er lukket. Krokodiller derimod, har en spids snude, og en meget stor 4. tand, der stikker op fra hver side af underkæben når munden er lukket.

 

Alligatorer og kaimaner, som hører til den samme familie i krokodilleordenen, har kortere og bredere snuder end krokodiller og gavialer. Når en alligator eller en kaiman lukker munden, er den fjerde tand i underkæben skjult bag overlæben. Nogle kaimaner har en benkam mellem øjnene, også kaldet briller. Alligatorer har ikke briller.

Alligatorer har som hovedregel bredere kæber, selvom det varierer, og nogle krokodiller har relativt brede kæber også. Men igen som hovedregel er gavialers og krokodillers lange spidse snuder velegnede til at fange fisk. Især gavialen med sin meget lange spidse snude har næsten udelukkende specialiseret sig i fangst af fisk. Derimod kan alligatorer og kaimaner med deres bredere runde snuder klare større bytte som større pattedyr.

Hvis du kommer RIGTIGT tæt på en krokodille, vil du kunne se, at dens skind har små prikker på hvert et skæl. De er små fordybninger og sensorer, som er koncentreret omkring kæberne. På alligatorer findes sensorerne kun på kæberne.

Krokodille Zoo - Ovstrupvej 9 - 4863 Eskilstrup - +45 54454242 - info@krokodillezoo.dk

  • White Facebook Icon
Krokodille Z